รูปเป็นการปิดท้ายทริป พร้อมกับเขียนแคปชั่นว่า

วิดีโอกําลังโหลดโปรดรอสักครู่ ...